ทูมสโตนแม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า

Electro-Permanent Magnetic Tomb Stone

ทูมสโตนแม่เหล็กถาวรความแรงสูง ควบคุมด้วยไฟฟ้า สำหรับเครื่องกัดแนวตั้ง (horizontal machining center) แรงแม่เหล็กเปิดปิดแบบแยกอิสระในแต่ละด้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

more
  • Model 03EEPM
  • Manufacturer Code EEPM/EEPM-V
เลื่อนได้
ทูมสโตนแม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า drawing
Code Working Face Pitch Pole No. Poles Weight (kg) AC 220V AC 380V ~ 440V
Current AMP Controller (Included) Current AMP Controller (Included)
03EEPM-500V2 430 x 500 10 50
x
50
42 x 2 480 26A C2 13A C2
03EEPM-500V4 450 x 470 36 x 4 510 14A C2 13A C1
03EEPM-800V2 750 x 760 100 x 2 760 24A C4 15A C4
03EEPM-800V4 750 x 760 100 x 4 810 24A C4 15A C4
เลื่อนได้