ด้าม BT จับ MT

BT-MT Holder

ด้าม BT ต่อหัวจับสว่านก้านเทเปอร์ MT

more
  • Model 07BT
ยี่ห้อ
Ann Way
Ann Way
  • ประเภท

    ด้าม MT

    ด้าม BT

เลื่อนได้
ด้าม BT จับ MT drawing
Order Code BT
Type
MTA
Type
L C
07BT40-MTA2-45 BT40 MTA2 45 32
07BT40-MTA3-75 MTA3 75 40
07BT40-MTA4-90 MTA4 90 50
07BT50-MTA4-95 BT50 MTA4 95 50
เลื่อนได้