หัวเฟสไดรฟ

Auto Adjust Face Drive

Face Drive ยันศูนย์ สำหรับจับยึดงานกลึงเพลา ช่วยลดขั้นตอนในการกลึงและลดความผิดพลาดจากการจับงานด้วยสามจับ
สามารถเปลี่ยนใบมีดและแกนยันศูนย์ได้

more
  • Model 07HD
  • Manufacturer Code HD
เลื่อนได้
หัวเฟสไดรฟ drawing
Auto-Adjust Live Center Replaceable Part
Order Code Range Shank
Morse Taper
Center Shaft
Order Code
Blades Set
Order Code
07HD-31 10-25mm MT4 07HD-31A 07HD-31B
07HD-32 15-40mm 07HD-32A 07HD-32B
07HD-33 30-65mm 07HD-33A 07HD-33B
07HD-34 40-80mm 07HD-34A 07HD-34B
เลื่อนได้