ปากจับซอฟจอล

Soft Jaws

ปากจับซอฟจอล Soft Jaws สำหรับใช้ร่วมกับ สามจับ รุ่น 02SK
3ชิ้น/ชุด

more
ยี่ห้อ
SRT
SRT
  • ประเภท

    ซอฟจอล

เลื่อนได้
ปากจับซอฟจอล drawing
Order Code C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 3Jaw Weight (kg)
02SKC09 110 37 48 53.98 28 19 13 34 M12 19.03 7.94 3 3.5 3.7
เลื่อนได้