แท่งตั้งองศาไซน์

Sine Bar

แท่งตั้งองศาไซน์ Sine Bar สำหรับตั้งองศางานอย่างเที่ยงตรงโดยการใช้ร่วมกับเกจบล็อค
Material: SK3
Hardness: HRC50

more
  • Model 02S100
  • Manufacturer Code S100
ยี่ห้อ
SRT
SRT
  • ประเภท

    ตั้งองศา

เลื่อนได้
แท่งตั้งองศาไซน์ drawing
Order Code Length Width Height Center Distance Parallel Blocks Dia. Weight
02S100 127 28 35 ±0.005 ±0.005 20 0.8kg
เลื่อนได้