ชุดจานแบ่ง

Dividing Plate

ชุดจานแบ่งสำหรับใช้ร่วมกับหัวแบ่ง Homge รุ่น HHV, CS, และ HUT

more
ยี่ห้อ
Homge
Homge
  • ประเภท

    หัวแบ่ง

เลื่อนได้
ชุดจานแบ่ง drawing
Order Code Suitable For Number of Hole
02DP-1 02HHV-150 A Plate: 15,16,17,18,19,20
B Plate: 21,23,27,29,31,33
C Plate: 37,39,41,43,47,49
02DP-3 02HHV-300,350 A Plate: 26,28,30,32,34,37,38
,39,41,43,44,46,47,49,51,53,57,59
B Plate: 61,63,67,69,71,73,77,79,81
,83,87,89,91,93,97,99
เลื่อนได้