ชุดหินขัด Boride คละรุ่นคละเบอร์

Boride Multi-Polishing Stone Kits

ชุดหินขัด Boride คละรุ่นคละเบอร์ ในหนึ่งกล่องมีหินหลากหลายในขนาดเดียวกัน เพื่อใช้ทดลองขัดงานครบในกล่องเดียว 
โดยไม่ต้องซื้อแยก

กล่องบรรจุชิ้นตามจำนวนเบอร์

more
 • Manufacturer Code AM-8/AS-9/Orange EDM/AM-2/RASP/Die Stone/AM-K/AS-H/AO/CS/CS-M/CS-HD/PC/Golden Star
ยี่ห้อ
Boride
Boride
 • ใช้กับวัสดุ

  Tool Steel

  Mold Steel

  Aluminum

  Non-Ferrous

  Stainless

  EDM Scale

เลื่อนได้
ชุดหินขัด Boride คละรุ่นคละเบอร์ drawing
Kit Including Order Code
Series Grit # 1/8 x 1/2 x 6
(3 x 13 x 150mm)
1/4 x 1/2 x 6
(6 x 13 x 150mm)

EDM Stones AM-8 150, 220, 320, 400 16028887 16028889
AS-9 150, 220, 320, 400
Orange EDM 180, 220, 320, 400
General Purpose Stones AM-2 150, 220, 320, 400 16028883 16028885
RASP 150, 220, 320, 400
Die Stone 150, 220, 320, 400
White Aluminum Oxide Stones AM-K 150, 220, 320, 400 16028899 16028909
AS-H 150, 220, 320, 400
AO 150, 220, 320, 400
Silicon Carbide Stones CS 150, 220, 320, 400 16028891 16028893
CS-M 150, 220, 320, 400
CS-HD 150, 220, 320, 400
Finishing Stones PC 150, 220, 320, 400 16028895 16028897
Golden Star 150, 220, 320, 400
เลื่อนได้