ข้อต่อลม ข้อลดแบบตัว Y

Union Y Reducers Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อลดแบบตัว Y - Union Reducer Air Fitting
Model: 21SPWY

more
  • Model 21SPWY
  • Manufacturer Code SPWY/PWY
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ข้อลดขนาด

  • ลักษณะ

    แยกทาง