ข้อต่อลม ข้อลดแบบตรง

Union Straight Reducer Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อลดแบบตรง - Union Reducer Air Fitting
Model: 21SPG

more
  • Model 21SPG
  • Manufacturer Code SPG/PG
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ข้อลดขนาด

  • ลักษณะ

    ตัวตรง