ข้อต่อลม ข้อลดแบบแถว

Union Branch Reducers Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อลดแบบแถว - Union Reducer Air Fitting
Model: 21SPKG

more
  • Model 21SPKG
  • Manufacturer Code SPKG/PKG
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ข้อลดขนาด

  • ลักษณะ

    แยกทาง