ข้อต่อลม ข้อต่อแบบแถว

Union Branch Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อต่อแบบแถวขนาดเดียวสองด้าน Union Air Fitting
Model: 21SPK

more
  • Model 21SPK
  • Manufacturer Code SPK/PK
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ขนาดเดียวสองด้าน

  • ลักษณะ

    แยกทาง