แผ่นชิมเทปและกล่อง

Precision Shim Gage Tape and Box

แผ่นชิมเทปและกล่อง วัดความหนา Hasberg-Schneider ประเทศเยอรมัน เป็นแผ่นชิม ความเที่ยงตรงสูงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการวัดงาน

มีแบบเทป และ แบบกล่อง (10แผ่น/กล่อง)

more
  • Model 17R376
เลื่อนได้
แผ่นชิมเทปและกล่อง drawing
Thickness
(mm)
Order Code Tolerance
Precision Shim Tape Calibrated Shim Strip (10pc/box)
12.7mm x 2m 12.7mm x 5m 25mm x 5m 50mm x 5m 100mm x 5m 50mm x 300mm
0.005 17R376-G5B
±0.001
0.01 17R376-01B17R376-01K ±0.002
0.02 17R376-02B

17R376-02G
17R376-02K
0.03 17R376-03B
17R376-03F 17R376-03G
17R376-03K
0.04 17R376-04B17R376-04K ±0.003
0.05 17R376-05B
17R376-05F 17R376-05G 17R376-05H 17R376-05K
0.06 17R376-06B17R376-06K
0.07 17R376-07B17R376-07K ±0.004
0.08 17R376-08B17R376-08K
0.09 17R376-09B17R376-09K
0.10 17R376-10B 17R376-10C 17R376-10F 17R376-10G 17R376-10H 17R376-10K
0.12 17R376-12B
0.15 17R376-15B
±0.005
0.18 17R376-18B
0.20 17R376-20B
17R376-20F 17R376-20G 17R376-20H 17R376-20K ±0.006
0.25 17R376-25B
±0.007
0.30 17R376-30B
17R376-30F 17R376-30G 17R376-30H 17R376-30K
0.35 17R376-35B
±0.008
0.40 17R376-40B

17R376-40G 17R376-40H 17R376-40K ±0.009
0.45 17R376-45B
0.50 17R376-50B 17R376-50C 17R376-50F 17R376-50G 17R376-50H 17R376-50K ±0.01
0.60 17R376-60B17R376-60K
0.70 17R376-70B17R376-70K ±0.012
0.80 17R376-80B17R376-80K
0.90 17R376-90B17R376-90K ±0.013
1.00 17R376-A0B


17R376-A0H 17R376-A0K
Color Code Carbon Steel Stainless Steel
เลื่อนได้