ข้อต่อลม ข้อต่อตรง

Union Straight Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อต่อตรงขนาดเดียวสองด้าน Union Air Fitting

Model: 21SPU

more
  • Model 21SPU
  • Manufacturer Code SPU/PU
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ขนาดเดียวสองด้าน

  • ลักษณะ

    ตัวตรง