ข้อต่อลม ต่อตรง

Bulkhead Union Air Fitting

ฟิตติ้งนิวเมติกส์ ข้อต่อลม ข้อต่อเสียบสายลม ใช้กับระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม เครื่องปั๊มลม ข้อต่อตรงขนาดเดียวสองด้าน Union Air Fitting
Model: 21SPM

more
  • Model 21SPM
  • Manufacturer Code SPM/PM
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ขนาดเดียวสองด้าน

  • ลักษณะ

    ตัวตรง