คำถามที่พบบ่อย

FAQ

  การสั่งซื้อ

 • การสอบถามราคา
 • เมื่อพบสินค้าที่ต้องการแล้วโปรดส่ง Order Code ของสินค้าที่ต้องการ และจำนวนที่ต้องการ (จำนวนมีผลต่อส่วนลด) มาที่อีเมล [email protected] เพื่อขอราคาและตรวจสอบสต๊อกสินค้า เราจะส่งใบเสนอราคากลับไปภายใน 12ชม. ในเวลาทำงาน

  หากท่านไม่พบ order code ของสินค้าที่ต้องการ โปรดส่งข้อมูลที่ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าเท่าที่ทราบ เราจะตอบกลับไปภายใน 24ชม. ในเวลาทำงาน

 • มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือไม่
 • ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า สินค้าบางอย่างอาจจะมีขั้นต่ำในรูปแบบการจำหน่ายเป็นแพ็คหรือกล่อง ซึ่งจะถูกระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านั้นๆ

 • วิธีการสั่งซื้อ
 • โปรดส่งใบสั่งซื้อมาได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  Email: [email protected]
  Fax: 02-324-3190

  คำสั่งซื้อจะมีผลเมื่อเราได้ตรวจและยืนยันตอบรับกลับไปแล้วเท่านั้น

 • ช่องทางในการชำระเงิน
 • เมื่อได้รับคำยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัทแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  - ชำระเงินสดหรือเช็คเงินสดหน้างานเมื่อส่งสินค้ากับพนักงานส่งของ
  - โอนเงินเข้าทางบัญชีบริษัทเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า

  บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
  ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ปู่เจ้าสมิงพราย
  182-4-43198-3

  บริษัท ซันไรส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ปู่เจ้าสมิงพราย
  182-4-43713-9

  เมื่อทำการโอนแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อบริษัท และตัวเลขใบเสนอราคา (หรือใบสั่งซื้อ) กลับมาทางอีเมล [email protected] ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชำระค่าใช้จ่ายจากการโอนเงินเช่นค่าโอนข้ามธนาคาร หรือ ค่าโอนข้ามเขต

 • เงื่อนไขการขอเครดิต
 • ในกรณีทั่วไปทางบริษัทจะเปิดเครดิตเพื่อความสะดวกในการซื้อขายกับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าต่อเนื่องเป็นประจำ หากท่านต้องการเปิดเครดิตเพื่อความสะดวกโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาทาง [email protected] เพื่อพิจรณาการเปิดเครดิตให้กับท่าน

  1. ระเบียบการวางบิลและระเบียบทำจ่าย
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. เอกสาร ภพ 20

 • การขนส่ง

 • ช่องทางการส่งสินค้า
 • เนื่องจากเรามีความหลากหลายในตัวสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการส่งได้ดังต่อไปนี้

   - รถบริษัทไปส่งให้ (ในกรณีอยู่ในเขตขนส่งของบริษัท)
   - ลูกค้าเข้ามารับสินค้าด้วยตนเอง
   - จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่ง

 • พื้นที่รถส่งสินค้าของบริษัท
 • เรามีการจัดสายรถขนส่งในเขตการส่งเป็นประจำ รถขนส่งของบริษัทสามารถครอบคลุมการส่งในเขตุการส่งต่อไปนี้

  ZONE A : มีการส่งทุกๆ 1-3 วันทำการ
  จังหวัด สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, อยุธยา, สมุทรสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี

  ZONE B : มีการส่งทุกๆ 1-7 วันทำการ
  จังหวัด ระยอง, ปราจีนบุรี, นครปฐม, สระบุรี, นครนายก

 • เงื่อนไขการส่งฟรีโดยรถของบริษัท
 • เรามีบริการส่งสินค้าฟรีเมื่อการสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อต่อการส่งดังนี้

  1. จ. สมุทรปราการ ยอดขั้นต่ำ 1,500 บาท
  2. พื้นที่การส่งอื่นๆ ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท

 • สินค้า

 • การลดราคา
 • เรามีเงื่อนไขการลดราคาตามจำนวนที่คุณสั่งจริง เมื่อสอบถามราคาควรสอบถามที่จำนวนที่ต้องการเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

 • สินค้ามีสต็อกไหม
 • เรามีการสต๊อกสินค้ากว่า 70% ของรายการสินค้าทั้งหมด เมื่อคุณสอบถามราคาเราจะแจ้งสถานะสินค้า พร้อมกำหนดการส่งสินค้าหากไม่มีในสต๊อก

  หากคุณมีสินค้าที่ใช้ประจำและต้องการให้เราทำการสต๊อกเป็นพิเศษ โปรดแจ้งกับฝ่ายขายของเรา

 • การรับประกันสินค้า
 • สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันขั้นต่ำ 6 เดือน ยกเว้นมีการระบุพิเศษ (เช่นเครื่องจักรจะมีการรับประกัน 1 ปี) เปลี่ยนฟรีภายใน 7 วันที่ทำการสั่งซื้อหากสินค้ามีปัญหา

  ทั้งนี้ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้: ความเสียหายต้องไม่ใช่การสึกหรอจากการใช้งาน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือจากการนำไปใช้งานผิดประเภท

 • มีสินค้ามือสองไหม
 • เราไม่มีการนำสินค้ามือสองมาขาย ทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้ามือสองหรือสินค้าที่ถูกคืน

  เนื่องจากสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่มีปริมาณการใช้งานไม่บ่อย จึงอาจจะมีลักษณะแพ็กกิ้งที่ดูเก่าบ้างเพราะเก็บสต๊อกไว้นาน แต่ขอรับประกันว่าไม่ใช่สินค้ามือสองแน่นอน

 • การเคลมสินค้า
 • หากท่านพบปัญหาว่าสินค้าเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ โปรดแจ้งทางฝ่ายขายของเราพร้อมระบุเลขที่เอกสารใบส่งสินค้า หรือใบสั่งซื้อเพื่อให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่าน

 • บริการดูแลสินค้า
 • สินค้าบางชนิดเรามีบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

  สินค้าที่มีบริการนี้ได้แก่:

  • เครื่องเลื่อย
  • ชุดลิเนียสเกล
 • สินค้าที่ได้รับไม่เหมือนกับรูปถ่าย
 • บริษัทต้องขอโทษหากรูปภาพและสีของสินค้าในแคตตาล็อคอาจจะไม่ตรงกับสินค้าจริง เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตลอดเวลา โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า