เครื่องมือขัด

Abrasive Tools

เครื่องมือและอุปกรณ์การขัด และ เจียรนัยชิ้นงาน