ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด

Mold Components

ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และ ไดคาส