สินค้าใหม่ในฉบับ ปี 2017

Swivel Blades with Safety Cap
ใบมีดงอมีจุกกันรอย (E)

หน้า 4

Plastic Handle with Blade
ชุดมีดลบคมด้ามพลาสติก

หน้า 5

TiN Coated Blades
มีดลบคมชุบ TiN

หน้า 3/8/9/11

D20 Cranked Countersink
เคาเตอร์ซิงค์มีแกนขนาด 20มม

หน้า 9

Small Ceramic Blade
มีดเซรามิคขนาดเล็ก

หน้า 12

Carbide NC Drill (140°)
ดอกนำเจาะคารไบด์

หน้า 41

Micro NC Drill
ดอกนำเจาะขนาดไมโคร

หน้า 41

Paris Type Reamer
รีมเมอร์แบบปารีส

หน้า 50

Expansion Reamer
รีมเมอร์ขยาย

หน้า 51

Red’X Coated Reamer
รีมเมอร์เครื่องชุบ Red’X

หน้า 55-56

Through Hole Reamers
รีมเมอร์มีรูนำ้ำหล่อเย็น

หน้า 58-61

Micro Precision Reamer
รีมเมอร์ขนาดไมโคร

หน้า 62

Bi-Face for Thread
ไบเฟสสำหรับทำเกลียว

หน้า 98

Hard’X pre-thread Step Drill
สเต๊ปดริวก่อนทำเกลียวแบบชุบแข็ง

หน้า 99

Carbide Counterbore
เคาเตอร์บอร์คาร์ไบด์

หน้า 103-105

Bi-Face for Round Corner
ไบเฟสสำหรับกัดมุม R

หน้า 128

Diamond Tip Files
ตะไบเพชรถอดเปลี่ยนด้ามได้

หน้า 154-155

CS-HD Stone (Hard)
หินขัดรุ่น CS-HD ความแข็งสูง

หน้า 186

Mini Ceramic Stone
หินขัดเซรามิคขนาดเล็ก

หน้า 188

กรอกข้อมูลเพื่อรับฉบับพิมพ์

แคตตาล็อคยังอยู่ในระหว่างการพิมพ์
โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับฉบับพิมพ์เมื่อพิมพ์เสร็จสิ้น

1. ข้อมูลเบื้องต้น
2. ข้อมูลบริษัท