pageCategories
AO

AO

หินน้ำมัน AO สีขาว เนื่องจากเนื้อหินมีสารหล่อลื่นอยู่ในตัว จึงไม่ต้องใช้น้ำมันเวลาขัด เหมาะกับงานขัดโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน

เหมาะกับการขัดแม่พิมพ์ ใช้ขัดทั่วไปทั้งผิวโลหะที่เป็นรอย หรือผิวไหม้จากการ EDM / Wirecut

Boride